Ondertekening Grant Agreement LIFE IP Alll4Biodiversity

Datum besluit: 10 november 2020


De biodiversiteit van de Nederlandse Natura 2000-gebieden staat onder druk. Door een aanpak waarbij het beheer van het buitengebied rondom de natuurkernen wordt opgenomen versterkt de biodiversiteit van de Natura 2000-gebieden. De LIFE IP All4Biodiversity aanvraag gaat over het herstel en de verbetering van biodiversiteit in en rondom Natura 2000-gebieden door een integrale aanpak op gebiedsniveau. De project aanvraag - ook wel full proposal genoemd - is door de Europese Commissie goedgekeurd. Daarom wordt nu door Gedeputeerde Staten voor Zuid-Holland besloten over het ondertekenen van een overeenkomst tussen de provincie Zuid-Holland - als lead partner - en de Europese Commissie. Na ondertekening gaan de betrokken partners samen de komende 6 jaar met het project aan de gang met het oog op de verbetering van de biodiversiteit in en rondom de Natura 2000-gebieden.

Type besluit: GS-vergadering