Plan van Aanpak Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek

Datum besluit: 10 november 2020


Gedeputeerde Staten hebben besloten een voorstel aan Provinciale Staten voor te leggen voor het starten van een studie naar korte en (midden)lange termijn oplossingen voor de mobiliteitsproblematiek in de noordelijke Duin- en Bollenstreek, conform de werkwijze in het plan van aanpak ‘Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek’ versie d.d. 26 oktober 2020. Dit voorstel volgt op het besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 25 mei 2020, om niet langer mee te werken aan het project Duinpolderweg, waardoor het niet langer mogelijk is om de mobiliteitsproblemen in de regio aan te pakken op basis van het door in 2018 vastgestelde Voorkeursalternatief Duinpolderweg. Gedeputeerde Staten zijn van mening dat de urgentie voor het treffen van maatregelen onverminderd is. Ook belangenverenigingen van ondernemers, ontwikkelaars, De Keukenhof, de Fietsersbond en verenigde bewoners hebben kenbaar gemaakt dat extra maatregelen nodig zijn. Daarom is samen met de Zuid-Hollandse partners (Holland Rijnland, gemeenten Lisse en Hillegom) een plan van aanpak opgesteld. Het doel van de in het plan van aanpak beschreven studie is om zowel de problemen vanuit het verleden aan te pakken, als ook om toekomst vaste oplossingen te ontwikkelen die de ruimtelijke en economische ontwikkelingen in het gebied faciliteren.

Type besluit: GS-vergadering