Opschorten voorbereiding aanbesteding OV-concessie Zuid-Holland Noord

Datum besluit: 24 november 2020


Gedeputeerde Staten hebben in het licht van de voortdurende COVID-19 pandemie toe besloten om de voorbereidingen voor de aanbesteding van de OV-concessie Zuid-Holland Noord op te schorten. Voor een periode van maximaal twee jaar zal in plaats daarvan een overbruggingsconcessie worden afgesloten. Gesprekken daarvoor zullen in eerste instantie worden gevoerd met de huidige concessiehouder Arriva. In de tussentijd kan dan de marktwerking weer normaliseren. Provinciale Staten en de twee regio's Holland Rijnland en Midden - Holland worden per brief door GS over dit besluit geïnformeerd.

Type besluit: GS-vergadering