Beantwoording Statenvragen 3671 PVV - Mogelijk aan alle windparken onterecht vergunning verleend

Datum besluit: 12 oktober 2020


De fractie van de PVV heeft vragen gesteld over het mogelijk onterecht verleende vergunningen voor alle windparken. Aanleiding voor de vragen is een arrest van het Europese Hof van Justitie over een wettelijke regeling in België. Gedeputeerde Staten antwoorden dat zij verwachten dat de uitspraak geen gevolgen heeft voor het Nederlandse stelsel, maar wacht de uitspraak van de Nederlandse rechter af. Gedeputeerde Staten zeggen toe Provinciale Staten te informeren over de uitspraak van de Nederlandse rechter en de mogelijke gevolgen hiervan voor de windparken in Zuid-Holland.

Type besluit: GS-vergadering