Besluit tot vaststelling deelplafonds Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 voor het jaar 2021

Datum besluit: 6 oktober 2020


De provincie Zuid-Holland heeft de deelplafonds voor het jaar 2021 van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 vastgesteld. Na vaststelling van de provinciale begroting kunnen de subsidies worden aangevraagd. De regio's, gemeenten en andere betrokken partijen in de provincie Zuid-Holland kunnen subsidies aanvragen. Door het beschikbare bedrag in deelplafonds onder te verdelen, kunnen projecten worden uitgevoerd die bijdragen aan de ontwikkeling van een optimaal mobiliteitsnetwerk. Het betreft infrastructuur, sociale veiligheid in het openbaar vervoer, verkeersveiligheid door gedragsbeïnvloeding, veerinfrastructuur, energietransitie, en experimenten met vernieuwingen in mobiliteit. Zo maken we de bereikbaarheid van de provincie Zuid-Holland iedere dag beter.

Type besluit: GS-vergadering