Ontwerp Omgevingsbeleid najaar 2020

Datum besluit: 12 oktober 2020


Met de vaststelling van het Ontwerp Omgevingsbeleid wordt een forse verbeterslag gemaakt op de Omgevingsvisie van de provincie Zuid-Holland. Daarnaast worden een aantal verbeteringen en aanvullingen doorgevoerd op de Omgevingsverordening zo worden regels opgenomen voor klimaatbestendig bouwen en de bescherming van vitale drinkwaterleidingen. Het Ontwerp Omgevingsprogramma loopt vooruit op het instrument dat wordt geïntroduceerd in de Omgevingswet en geeft GS een waardevol instrument om uitvoering te geven aan de Omgevingsvisie. Met deze vaststelling worden de stukken aangeboden aan Provinciale Staten met het verzoek om deze ter inzage te mogen leggen. Begin 2021 na de inspraakperiode volgt definitieve besluitvorming.

Type besluit: GS-vergadering