Beleidsuitgangspunten en subsidieregeling Toerisme

Datum besluit: 15 september 2020


Er is behoefte aan provinciale kaderstelling op het gebied van toerisme. De ‘Startnotitie toerisme Zuid-Holland’ en een aantal specifieke thema’s bieden hiervoor voldoende gelegenheid. Ook kan de provincie daarmee een bijdrage leveren aan de negatieve effecten van de corona-crisis voor deze zwaar getroffen sector. Een subsidieregeling toerisme is hiervoor in de maak.

Type besluit: GS-vergadering