Beantwoording reactie gemeente Albrandswaard op proactieve aanwijzing

Datum besluit: 12 januari 2021


De provincie Zuid-Holland is met de gemeente Albrandswaard in gesprek om de bouw van sociale woningen te versnellen. Met deze brief beantwoorden we een inhoudelijke reactie van de gemeente hoe zij denkt dit vanaf nu te gaan versnellen.

Type besluit: GS-vergadering