Wijziging bijlage 2 bij artikel 17.6 Subsidieregeling Mobiliteit (SRM) 2017

Datum besluit: 12 januari 2021


Er hebben zich enkele kleine wijzigingen voorgedaan in de PZH bijdragen voor de KTA projecten in de tranche 2020-2022. Hierdoor wijzigt bijlage 2 behorende bij artikel 17.6 van de SRM. Het gaat om vier wijzigingen: 1) De bijdrage voor het Mobiliteitsplatform haven gaat omhoog van € 384.000 naar € 600.000, mede omdat; 2) de bijdrage voor het Mobiliteitsmanagement op Voorne Putten naar € 0 gaat wegens vereenvoudiging van de kostendekking; 3) De bijdrage voor het Versterken organiserend vermogen 25 knooppunten gaat naar € 0 omdat er voor dit project in de tussentijd een alternatieve dekkingsbron is gevonden; 4) De bijdrage aan de werkgeversaanpakken gaat omhoog van € 1.794.000 naar € 2.294.000 vanwege een BTW-issue.

Type besluit: GS-vergadering