Actualisatie Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Datum besluit: 26 januari 2021


Provincie Zuid-Holland staat voor grote maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatadaptatie en de energie- en grondstoffentransitie. Via de strategische inzet van haar inkopen kan ze hier verschil maken en de realisatie van de doelen dichter bij brengen. Vanaf 2021 streeft provincie Zuid-Holland naar een integrale en structurele aanpak: het nadrukkelijker meenemen van aspecten rond duurzaamheid, circulariteit, innovatie en sociale zaken bij alle aanbestedingen. De provincie beoogt meer integraliteit tussen verschillende onderwerpen en tussen het inkoop- en innovatie-instrumentarium, waardoor een effectievere en efficiëntere aanpak ontstaat. Stapsgewijs wil provincie Zuid-Holland de lat van verduurzaming hoger gaan leggen en daarmee een stimulerende rol vervullen voor markt- en ketenontwikkeling, waarbij focus ligt op het stimuleren van het MKB.

Type besluit: GS-vergadering