Informatiebeveiligingsrisico’s systemen BIJ12

Datum besluit: 26 januari 2021


Op 25 januari 2021 is een aantal ICT-systemen van IPO/BIJ12 tijdelijk ‘offline’ gezet. Dit is een voorzorgsmaatregel omdat er kwetsbaarheden zijn geconstateerd in de beveiliging van deze systemen. BIJ12 heeft hiervan pro forma melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor zover bekend is er tot op heden bekend geen inbreuk ontstaan op vertrouwelijke informatie. Met de door Gedeputeerde Staten vastgestelde brief worden Provinciale Staten over deze situatie geïnformeerd.

Type besluit: GS-vergadering