Wijzigingsbesluiten subsidieregelingen woningbouw

Datum besluit: 12 april 2021


Ter verduidelijking van artikelen in de Subsidieregeling knelpuntenpot sociale huur en middenhuur Zuid-Holland en de Subsidieregeling sociale woningbouw regio Holland Rijnland Zuid-Holland hebben GS twee besluiten met wijzigingen van technische aard vastgesteld.

Type besluit: GS-vergadering