Verlengen beheerplannen

Datum besluit: 20 april 2021


Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten om de Natura 2000-beheerplannen voor vier gebieden te verlengen met vier jaar. Het betreft Boezems Kinderdijk, Donkse Laagten, Duinen Goeree & Kwade Hoek en Nieuwkoopse Plassen & De Haeck. Een Natura 2000-beheerplan wordt voor zes jaar vastgesteld en kan eenmalig met maximaal zes jaar worden verlengd. De beheerplannen voor de genoemde gebieden lopen in de tweede helft van 2021 af. Op dit moment zijn diverse ontwikkelingen gaande, waaronder de gebiedsgerichte aanpak stikstof, natuurdoelanalyses en het programma natuur. Om de uitkomsten daarvan in de beheerplannen te kunnen implementeren is extra tijd nodig. Het is daardoor niet mogelijk op tijd nieuwe beheerplannen vast te stellen. Gedeputeerde Staten streven er wel naar zo snel mogelijk nieuwe beheerplannen vast te stellen en niet de volledige periode van vier jaar te benutten.

Type besluit: GS-vergadering