Beslissing op bezwaar van Power Plant Rotterdam B.V. tegen de last onder dwangsom van 29 mei 2020

Datum besluit: 16 februari 2021


Gedeputeerde Staten hebben besloten de bezwaren van het bedrijf Power Plant Rotterdam B.V. met betrekking tot een opgelegde last onder dwangsom, deels gegrond te verklaren en de begunstigingstermijn van de last onder dwangsom te wijzigen in die zin dat vier maanden nadat de momenteel buiten bedrijf gestelde kolencentrale weer in gebruik is genomen, aan de last moet zijn voldaan. De last, inhoudend dat het automatisch meetsysteem voor het meten van stof in de kolencentrale moet worden gekalibreerd, blijft in stand.

Type besluit: GS-vergadering