Brief met monitoringsinformatie voortgang implementatie Omgevingswet tbv IC 17 maart 2021

Datum besluit: 16 februari 2021


In deze brief wordt ingegaan op de stand van zaken van de voorbereiding van de Zuid-Hollandse gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten op de invoering van de Omgevingswet. Tevens wordt ingegaan op de verschillen tussen Zuid-Holland en andere provincies die blijken uit de aansluitmonitor van het Rijk ten aanzien van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Type besluit: GS-vergadering