Beantwoording Statenvragen 3764 PvdD - Schriftelijke vervolgvragen vervoer uit het lijden verlossen van gewonde wilde dieren

Datum besluit: 5 juli 2021


De Partij voor de Dieren heeft opnieuw vervolgvragen gesteld over het vervoeren en uit het lijden verlossen van gewonde wilde dieren. Gedeputeerde Staten hebben deze vragen beantwoord. De vragen gaan vooral over de verzekering van jachtaktehouders die gewonde dieren uit het lijden verlossen.

Type besluit: GS-vergadering