Regeling ontzorgingsprogramma’s verduurzaming klein maatschappelijk vastgoed Zuid-Holland

Datum besluit: 1 juni 2021


Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland heeft op 1 juni 2021 de regeling ontzorgingsprogramma's verduurzaming maatschappelijk vastgoed vastgesteld. Met deze regeling krijgen kleine maatschappelijk vastgoed eigenaren de kans om zich aan te melden voor een ontzorgingsprogramma dat ondersteunt bij het opstellen van een verduurzamingsplan voor de vastgoed portefeuille of een gedeelte daarvan. In de regeling vindt u de geldende voorwaarden om in aanmerking te komen voor een ontzorgingsprogramma, waaronder de sectoren die behoren tot maatschappelijk vastgoed, het maximum aantal onroerende zaken dat u in eigendom mag hebben, de aanmeldingstermijn en de aan te leveren stukken. Meer informatie over de regeling kunt u vinden op: https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/energie/zuid-hollandse-warmte-gebouwen-kassen/verduurzaming-gebouwen-ondersteuning-eigenaren/

Type besluit: GS-vergadering