Vaststellen diverse subsidieregelingen woningbouw

Datum besluit: 23 maart 2021


De provincie stelt  aan gemeenten voor de komende twee jaar in vier nieuwe subsidieregelingen ruim 24 miljoen extra euro beschikbaar, om de bouw van betaalbare woningen in Zuid-Holland te versnellen. Met de nieuwe subsidieregeling ‘knelpuntenpot’ kunnen gemeenten een bijdrage vragen om het financiële tekort te dichten in projecten met sociale huur- en middenhuurwoningen. Naast deze subsidieregeling komen er specifiek voor de regio’s Haaglanden en Holland Rijnland twee nieuwe subsidieregelingen voor het versnellen van de bouw van sociale huurwoningen. Voor de Rotterdamse regio bestaat sinds vorig jaar al een dergelijke subsidieregeling. Ten slotte komt er een nieuwe subsidieregeling voor de Vliegende Brigade waarin gemeenten een bijdrage kunnen aanvragen voor capaciteit en expertise om de planvorming van woningbouwprojecten te versnellen. Alle vier de subsidieregelingen worden opengesteld op 19 april 2021 en aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Voor meer informatie over de nieuw subsidieregelingen raadpleeg: https://www.zuid-holland.nl/loket/subsidies/subsidies

Type besluit: GS-vergadering