Stand van zaken security BIJ12

Datum besluit: 30 maart 2021


Op 25 januari 2021 is een aantal ICT-systemen van IPO/BIJ12 tijdelijk ‘offline’ gezet. Dit was een noodzakelijke voorzorgsmaatregel omdat er kwetsbaarheden waren geconstateerd in de beveiliging van deze systemen. De systemen bleven via een veilig kanaal bruikbaar voor overheidsinstanties en ketenpartners. Met de door Gedeputeerde Staten vastgestelde brief worden Provinciale Staten over de voortgang van deze situatie geïnformeerd.

Type besluit: GS-vergadering