Haalbaarheidsonderzoek warmtekoude systeem met putopslag in Zuid-Holland

Datum besluit: 11 mei 2021


Voor het toepassen van veel duurzame warmtebronnen is een opslag- en regelsysteem noodzakelijk om warmtevraag en warmteaanbod goed op elkaar af te stemmen. Daarom heeft de provincie een onderzoek laten doen naar de mogelijkheden van het Ecovat warmtekoude systeem. In heel wat wijken blijkt dit voor de exploitant een redelijk rendabel systeem te zijn. Dit biedt perspectief om middelgrote wijken te verduurzamen.

Type besluit: GS-vergadering