Jaarverslag Financieel Toezicht 2020-2021

Datum besluit: 11 mei 2021


Jaarlijks brengen wij verslag uit over de wijze waarop financieel toezicht op gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen is uitgevoerd. Voor de Zuid-Hollandse gemeenten was 2020 wederom een spannend jaar. De oorzaken hiervoor zijn de stijgende tekorten in het sociaal domein. Naast dat gemeenten moeite hadden met het sluitend krijgen van de begroting, kregen ze te maken met de coronacrisis en de maatregelen die door het Rijk hiervoor heeft genomen. Een enorme uitdaging en drastische maatregelen waarvan we de effecten in de nog te ontvangen jaarrekeningen zullen terugzien. Alleen de gemeente Delft is voor het jaar 2021 onder (verscherpt) preventief toezicht geplaatst. Drie gemeenten op Voorne; Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne hebben in 2020 een concept-herindelingsontwerp vastgesteld waardoor deze gemeenten onder het (preventief) arhi-toezicht vallen.In 2020 telt Zuid-Holland 65 gemeenschappelijke regelingen. Daarvan staan er geen onder preventief (verscherpt) toezicht.

Type besluit: GS-vergadering