Besluiten
Op deze pagina vindt u de besluiten van Gedeputeerde Staten sinds 1 januari 2017, inclusief de toelichting en de bijlagen. Zo kunt u nagaan welke besluiten het college heeft genomen en waarom. Met de publicatie van GS-besluiten zet de provincie Zuid-Holland een volgende stap in haar ambitie: de meest transparante en open provincie van Nederland worden.

De besluiten van Provinciale Staten vindt u in het Stateninformatiesysteem.

De publicaties op deze pagina zijn uitsluitend informatief; ze zijn geen officiële bekendmaking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht of Provinciewet. U kunt er geen rechten aan ontlenen.

Huidige resultaten: 1671-1680