Stiltegebieden

Even lekker weg van de drukte. Even lekker genieten van de geluiden van de natuur. Daarvoor kunt u terecht in 1 van de 16 stiltegebieden die Zuid-Holland rijk is. Variërend van een uitgestrekt duingebied tot een jungle waar de natuur het voor het zeggen heeft.

Kaart stiltegebieden

Wat mag in een stiltegebied?

Om stiltegebieden zo stil mogelijk te houden gelden een aantal regels. Gemotoriseerd verkeer, grootschalige evenementen of andere bronnen van lawaai zijn verboden. Gebiedseigen geluiden – zoals een boer die zijn land bewerkt met een tractor – zijn wel toegestaan. Die horen gewoon bij het beleven van het landelijk gebied. Alle activiteiten waarbij weinig lawaai ontstaat zijn toegestaan. U kunt er dus in alle rust genieten en zelfs actief recreëren.

Hoe stil is een stiltegebied?

De grenzen van de stiltegebieden zijn zo vastgesteld dat het geluid in de gebieden de 40 decibel niet overstijgt. Dit is te vergelijken met het geluid van zingende vogels. Natuurlijk ontkom je er in Zuid-Holland niet aan dat er af en toe een vliegtuig overvliegt of het verkeersgeluid door een bepaalde windrichting te horen is. Maar afgezien daarvan is de stilte die de bezoeker hier ervaart onovertroffen. Daarbij geldt: hoe stiller een gebied, hoe duidelijker de geluiden van veraf opvallen.

Hoe is een stiltegebied te herkennen?

Een stiltegebied is te herkennen aan onderstaand bord.

blauw bord stilte

Deze borden staan bij de toegangswegen en langs de wandelpaden en fietsroutes in het gebied.

Welke stiltegebieden zijn er?

Regelgeving en kaarten

De regelgeving met toelichting over de stiltegebieden (milieubeschermingsgebieden voor stilte) en de kaarten met de begrenzing van de gebieden zijn te vinden in de PMV (Provinciale milieuverordening).

Een luisterend oor

Alle provincies hebben samen ideeën ontwikkeld voor het behoud en de ontwikkeling van stiltebieden en hun eigen stiltebeleid. Deze zijn gebundeld in het document 'Een luisterend oor voor de stilte’. De initiefnemers willen hiermee anderen stimuleren om mee te denken. Het document is op te vragen via het linksvenster.

Klachten en informatie

Ziet of hoort u dat in een stiltegebied de regels worden overtreden? Meld dit dan bij de provincie Zuid-Holland via
e-mail. Heeft u vragen over stiltegebieden? Stel deze dan ook per e-mail.

Neem voor ontheffingen geluid in stiltegebieden contact op met DCMR Milieudienst Rijnmond.

|
terug naar boven
Internet site Provincie Zuid-Holland