Telefoonnummers
Algemeen telefoonnummer: 0704416611

Keuze 1: telefoniste – voor als u doorverbonden wilt worden met een ambtenaar

Keuze 2: Klant Contact Centrum – voor andere vragen. U kunt daarvoor ook gebruikmaken van het contactformulier

P&C-stukken gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen

Gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen die P&C-stukken willen aanleveren, kunnen hiervoor de E-formulieren gebruiken.

Voor toegang tot deze E-formulieren kunt u uw contactpersoon bij Financieel Toezicht benaderen of contact opnemen met het Klant Contact Centrum op het hierboven vermelde telefoonnummer.

Wegen, vaarwegen, verkeer en vervoer

Motorrijtuigenbelasting

Voor vragen over de motorrijtuigenbelasting kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum 0704416611 keuze 2.

Milieu

  • Milieutelefoon (voor klachten en meldingen): 0888333555.

Provinciale Staten

Voor informatie over PS (Provinciale Staten) kunt u terecht op het Staten Informatiesysteem.

Facturen

Facturen aan de provincie Zuid-Holland kunt u sturen naar

Subsidies

Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden bij de provincie, kijk dan op de webpagina Subsidies of op de webpagina Veelgestelde vragen subsidies.

Klachten en bezwaren

Kijk voor de mogelijkheden om een klacht of een bezwaar in te dienen op de webpagina Bezwaar & klacht.

WOB (Wet openbaarheid van bestuur)-verzoeken

Wilt u een beroep doen op de Wet openbaarheid van bestuur met een informatieverzoek, kijk dan op de webpagina Informatieplicht provincie voor meer informatie.

Website

Heeft u een vraag over het functioneren van de website, mail dan naar de Webredactie: