Huisstijl, vlag en wapen
De huisstijl is onze handtekening. Door de huisstijl toe te passen op de vormgeving van onze producten zijn we herkenbaarder voor onze omgeving. Die omgeving is voortdurend in beweging en de huisstijl beweegt daarin mee. Raadpleeg daarom altijd onze huisstijlgids.

De huisstijl komt terug in onze rapporten en brochures, de provinciale website en digitale nieuwsbrieven, op kleding en provinciale wagenpark, enzovoort.

Basisprincipes van onze huisstijl

De huisstijl verwijst naar de rijke Zuid-Hollandse historie: het provincielogo is een gestileerde versie van het provinciewapen, het gebruik van structuren en de huisstijlkleuren rood, blauw en oker verwijzen naar de heraldiek.

Een wezenlijk kenmerk van onze huisstijl is het gebruik van wit. Wit staat voor helderheid, voor een transparante overheid, voor het geven van ruimte. Gebruik van wit geeft rust.

Logo en woordmerk

Het logo is beschikbaar in een aantal varianten. Voor elke versie zijn duidelijke regels opgesteld voor formaat, plaatsing en reproduceerbaarheid. Alle versies van het logo zijn beschikbaar in EPS-formaat. Het officiële full-colour logo is ook in JPG-formaat beschikbaar, zowel voor gedrukte toepassingen (CMYK), als voor digitale toepassingen (RGB). Kijk rechts om de gewenste versie te downloaden. Niet kopiëren, want dan gaan de waarden verloren.

Woord- en beeldmerk staan altijd in een vaste verhouding. Het woordmerk staat altijd op een vaste positie onder het beeldmerk.

  • Logo in full colour (fc)

Het officiële logo is geschikt voor full colour toepassingen, toepassing in digitale uitingen en hoogwaardige reproductietechnieken. Bij toepassing op donkere achtergronden mag het woordmerk wit zijn. Let bij toepassing op kleurenvlakken of over foto’s op de leesbaarheid van het woordmerk. Gebruik voor beeldschermtoepassingen de RGB-versie.

  • Logo in 1 kleur

Deze eenvoudige toepassing van het logo is geschikt voor toepassingen in huisstijl-blauw of zwart, eenvoudige toepassingen in offsetdruk, printerdocumenten, te kopiëren documenten, zeefdruk en toepassing als preeg. In principe wordt de 1-kleurenversie niet in beeldschermtoepassingen gebruikt.

Zelfstandige toepassing woordmerk

Is toepassing van het totale logo, bijvoorbeeld vanwege het kleine formaat van de uiting, niet mogelijk? Dan kan het woordmerk zelfstandig worden toegepast, bijvoorbeeld op representatie-uitingen. Het beeldmerk mag niet zonder woordmerk worden gebruikt.

Het woordmerk wordt gedrukt in huisstijl-blauw (PMS 2748 uncoated en uncoated en full colour opgebouwd uit CMYK of RGB), huisstijl-rood (PMS 187), zwart of wit uitgespaard.

Vlag en wapen

Elke provincie in Nederland heeft een eigen vlag en wapen. Zuid-Holland dus ook!

Vlag

De vlag van de provincie Zuid-Holland is nog niet zo oud. Pas in 1985 beslisten de Provinciale Staten van Zuid-Holland dat de kleur van de vlag geel zou worden. Op de vlag kwam een naar links gerichte, klimmende rode leeuw met zwarte omlijning te staan. De leeuw staat niet in het midden van de vlag, maar iets aan de linkerkant. De vlag is gebaseerd op het wapen van het graafschap Holland.

Wapen

Het wapen van het graafschap Holland komt uit de 12e eeuw. Het wapen, een rode leeuw op een gouden achtergrond, kun je ook nog zien op verschillende plekken op het Haagse Binnenhof. Op het wapen staat ook een spreuk: 'Vigilate Deo Confidentes'. Dit is Latijn en betekent: 'Waakt, vertrouwende op God'.