Financiële stukken provincie, terinzageleggingVan elke provincie liggen de jaarbegroting en het jaarverslag met de daarbij behorende stukken ter inzage op het provinciehuis. Hierbij kunt u denken aan een accountantsverklaring, financiële stukken en begrotingen. De provincie maakt via een openbare kennisgeving bekend dat de stukken openbaar zijn. Vervolgens kan iedereen de stukken krijgen en inzien.

Contact

U kunt de stukken krijgen en inzien bij de provincie.
Heeft u een vraag dan kunt u bellen met het secretariaat van afdeling Financiële en Juridische Zaken, 0704416676.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Zuid-Holland, afdeling Financiële en Juridische Zaken

Postadres

Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602
2509 LP Den Haag