Zwemmen in natuurwater, publieksvoorlichtingAls u informatie wilt over zwemmen in natuurwater, kunt u tijdens het zwemseizoen terecht bij de provincie. Het zwemseizoen loopt van 1 mei tot 1 oktober. De provincie toetst de hygiëne en de veiligheid van het zwemwater. De uitkomsten hiervan plaatst de provincie op een informatiebord in de buurt van elke zwemlocatie. Tijdens het zwemseizoen maakt de provincie de resultaten van haar onderzoeken bekend via de volgende media:

  • de zwemwaterwebsite
  • teletekst (pagina 725)
  • een informatiebord bij de zwemlocatie
  • de provinciale zwemwatertelefoon
  • de lokale media bij directe problemen met het zwemwater

Als u informatie wilt over zwemmen in natuurwater in Zuid-Holland, kunt u tijdens het zwemseizoen terecht bij de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH). Het zwemseizoen loopt van 1 mei tot 1 oktober. De ODMH toetst - in opdracht van de provincie - de hygiëne en de veiligheid van het zwemwater.

Contact

Gedurende het zwemseizoen kunt u algemene en actuele informatie, over alle officiële zwemwaterlocaties in Zuid-Holland, vinden op de internetpagina www.zwemwater.nl.

U kunt ook actuele informatie over zwemmen in natuurwater opvragen bij de zwemwatertelefoon. Hier kunt u ook terecht met klachten over het zwemwater. U kunt van 1 mei tot 1 oktober bellen (tijdens kantooruren) naar 0885450000 of mailen naar zwemwater@odmh.nl.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Telefoon 0885450000