Opheffing school voor voortgezet (speciaal) onderwijs, meldingsplichtEen school voor voortgezet (speciaal) onderwijs is verplicht om opheffing van de school te melden aan diverse instanties en personen. U doet als directeur een melding van de opheffing aan: de minister, de provincie, de Inspectie van het Onderwijs. Gaat het om een school voor speciaal onderwijs? Dan meldt u dit ook aan de burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de school is gelegen. U meldt de opheffing uiterlijk 2 weken nadat het besluit is genomen.

Voorwaarden

U maakt een melding onder de volgende voorwaarden:

  • U bent bevoegd gezag van een school voor voortgezet (speciaal) onderwijs. Voor vwo, havo, mavo of vbo of van een scholengemeenschap waarvan de school deel uitmaakt.
  • U besluit tot opheffing van de school.

Besluit u als school voor voortgezet (speciaal) onderwijs tot opheffing van de school, dan bent u verplicht dit te melden bij diverse instanties en personen. Hieronder vallen:

  • de minister van OCW;
  • de provincie;
  • de Inspectie van het Onderwijs;
  • de gemeente (voor een 'bijzondere' school).

Aanpak

De melding aan de minister doet u via DUO met een daartoe bestemd formulier dat u kunt downloaden van de website (www.cfi.nl).

Contact

U doet de melding bij de minister van OCW, de provincie, de Inspectie van het Onderwijs en voor een bijzondere school ook aan de gemeente.

Het formulier vindt u op de site van CFI.

Met vragen kunt u bellen met het secretariaat van bureau Maatschappelijke Participatie en Jeugd, telefoon 0704417286, of mailen naar samenleving@pzh.nl.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instanties

Provincie Zuid-Holland, afdeling Samenleving en Economie

Postadres

Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

Bezoekadres

Park Voorn 4
3544 AC Utrecht

Postadres

Postbus 2730
3500 GS Utrecht
info@owinsp.nl
Fax 0306622091
Telefoon 0306690600

Bezoekadres

Europaweg 2
2711 AH Zoetermeer

Postadres

Postbus 606
2700 ML Zoetermeer
ico@cfi.nl
Telefoon 0793232323