Ruimtelijke plannen, aanbieden
De provincie gaat uit van 'Lokaal wat kan, provinciaal wat moet' en hanteert daarbij een open en transparante bestuursstijl, gericht op samenwerking en vertrouwen.

Voorwaarden

Alle vast te stellen bestemmingsplannen (inclusief de daarmee vergelijkbare besluiten) moeten vanaf 1 augustus 2014 aan het nieuwe ruimtelijk beleid  voldoen en aan de bepalingen van de nieuwe Verordening ruimte. Voor vigerende bestemmingsplannen geldt een aanpassingstermijn van 3 jaar. U wordt geadviseerd hiermee rekening te houden.

Voor verzoeken om ontheffing voor afwijking van de regels van de Verordening ruimte 2014 is het gebruik van een ander e-formulier Aanbieden ontheffingsverzoeken verplicht.

Het toesturen van het plan aan de provincie betekent dat het plan inhoudelijk wordt bekeken, het betekent niet dat de provincie daar ongeacht de inhoud een reactie op zal geven.

De provincie beoordeelt de plannen die met het e-formulier worden aangeboden. Daarnaast houdt de provincie steekproeven.

Contact

U kunt uw plan bij de provincie vanaf 11 augustus 2014 aanbieden met het e-formulier Aanbieden ruimtelijke plannen-beoordelen.

De vragen in het E-formulier en de daarop gegeven antwoorden geven inzicht in de vraag of het ruimtelijke plan mogelijk strijdig is met het provinciaal beleid. De uitkomst van het e-formulier kan zijn dat het plan niet aan de provincie aangeboden hoeft te worden of dat u wordt verzocht het plan wel aan te bieden.

U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de ingevulde informatie. U stuurt het formulier uit naam van het college van burgemeesters en wethouders.

Bijgewerkt