Energie-infrastructuur op industrieterreinen in Zuid-HollandBedrijven in de industriële sector gebruiken veel energie voor hun productie. Deze bedrijven schakelen nu over op duurzame energie zoals restwarmte of waterstof. Maar de infrastructuur is daar niet op berekend. Om de bedrijven te helpen die aanpassing te doen is de subsidieregeling ‘energie-infrastructuur op industrieterreinen in Zuid-Holland’ in het leven geroepen. Met de subsidieregeling draagt de provincie bij aan het verminderen van de CO2 uitstoot van de industrie en versterken en ondersteunen we de stap naar de economie van morgen. Het stimuleren van deze energie-infrastructuur past bij de ambitie van de provincie om een open, voor iedereen toegankelijke infrastructuur voor duurzame energie te realiseren.

Voor samenwerkende bedrijven

De regeling is bedoeld voor samenwerkende bedrijven in de industriële sector die op hun eigen industrieterrein hun infrastructuur willen aanpassen om aangesloten te worden op bijvoorbeeld elkaars restwarmte.

Voorwaarden

De regeling subsidieert maximaal 25% van de investeringskosten tot een maximum van € 250.000 bij een samenwerking van twee bedrijven en is afhankelijk van de CO2 winst. Indien een energie-infrastructuur moet worden aangelegd bij meer bedrijven kan het maximum worden verhoogd tot € 375.000.

Het gaat om kleinschalige, lokale infrastructuur, niet om reguliere energie-infrastructuur of grootschalige projecten.

Aanpak

Meer informatie over de procedure rond aanvraag, (tussentijdse) verantwoording, meldingsplicht en vaststelling van subsidies vindt u op de pagina subsidies. Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 van toepassing.

U kunt digitaal of per post een subsidieaanvraag indienen. Voor een digitale aanvraag maakt u gebruik van het ‘e-formulier’, voor een aanvraag per post gebruikt u het ‘aanvraagformulier’.

Contact

Met vragen neemt u contact op met bureau Edwin Perdijk, via .

Termijn

Aanvragen kunnen tot 31 juni 2024 worden ingediend.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt