Kansen voor West II (EFRO)De provincie Zuid-Holland geeft cofinanciering aan projecten binnen het Kansen voor West II-programma. Projecten die voor subsidie in aanmerking komen moeten betrekking hebben op innovatie en duurzame energie.

Innovatie wil de provincie stimuleren via revolverende fondsen en via het mede financieren van proeftuinen, waarbij oplossingen worden bedacht voor maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie, (voedsel)veiligheid en mobiliteit met economische potentie. Op het gebied van duurzame energie gaat het om bio-energie en energie uit warmte. Projecten zullen dan ook een bijdrage moeten leveren aan het toepasselijke vigerende provinciale beleid op het gebied van economie en energie en aan de Economische Agenda Zuidvleugel inclusief onderliggende uitvoeringsprogramma.

Uitvoering

De Managementautoriteit Kansen voor West II is het uitvoerende orgaan voor zowel het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) als voor de provinciale middelen. U kunt uw subsidieaanvraag niet bij de provincie indienen, maar via de Managementautoriteit, zie www.kansenvoorwest.nl.

Een subsidieaanvraag voor cofinanciering Kansen voor West II kan vanaf 1 april 2015 worden aangevraagd.

Subsidiecall fieldlabs

De provincie Zuid-Holland stelt €4 miljoen subsidie beschikbaar voor fieldlabs in Zuid-Holland, praktijkomgevingen waar bedrijven en kennisinstellingen innovatieve oplossingen ontwikkelen en testen. De subsidie bestaat uit €2 miljoen EFRO-middelen en €2 miljoen provinciale cofinanciering. De subsidiecall richt zich op fieldlabs die een bijdrage leveren aan de transitie naar de zogeheten Next Economy, bijvoorbeeld door inzet van nieuwe technologieën zoals robotisering, 3D-printing, big data en sensortechnologie. Met name fieldlabs die deze technologieën inzetten voor de sterke (groei)sectoren in Zuid-Holland worden uitgenodigd gebruik te maken van de subsidiemogelijkheden.

Vereiste voor verstrekking van subsidie is dat er sprake is van een samenwerking tussen het mkb en kennisinstellingen. Daarnaast moeten projecten een bijdrage leveren aan de versterking van de regionale samenhang en aandacht besteden aan de aansluiting met het onderwijs.

Organisaties kunnen tussen 1 april en 13 mei 2017 een subsidieaanvraag indienen. Voor vragen of het bespreken van uw projectidee kunt u terecht bij het Programmabureau EFRO.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt