MIT R&D-SamenwerkingsprojectenVanaf heden tot 9 september 2021 17.00 is het mogelijk om via deze pagina een aanvraag voor een MIT R&D samenwerkingsproject 2021 in te dienen. MKB’ers die een project willen indienen, wordt geadviseerd met de inhoudelijke bijstelling van het beleid rekening te houden. Voor projecten die al gericht zijn op de verschillende maatschappelijke opgaven verandert er niet zo veel. Voor andere projecten kan dat wel het geval zijn. Op deze pagina is de bijlage MIT kader 2021 bijgesloten. Voor meer context van het nieuwe beleid, voor de Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s) kunt u zich ook oriënteren via www.topsectoren.nl (verwijst naar een andere website) en via deze site naar de afzonderlijke thema’s.

Een R&D-samenwerkingsproject (klein of groot) ondersteunt aanvragen waarbij 2 of meer niet-verbonden MKB-ondernemingen samenwerken in een innovatieproject.

Waar moet je aan voldoen?

 • Subsidieaanvragen moeten ingediend worden via het betreffende e-formulier. Zorg ervoor dat je hiervoor beschikt over E-herkenning niveau 2+. Als je de subsidie door een gemachtigde laat aanvragen, formaliseer dit dan vooraf bij de E-herkenning.
 • Projectaanvragen dienen te passen binnen de Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s) behorende bij de Missies en Sleuteltechnologieën zoals gedefinieerd in het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid. Voor meer informatie over de verschillende KIA’s en hun deelmissies zie het MIT-kader Missies en sleuteltechnologieën.
 • Je project moet starten binnen 6 maanden na subsidieverlening én uitgevoerd zijn binnen 24 maanden na de start.
 • Activiteiten in Zuid-Holland: meer dan 50% van de kosten moeten worden gemaakt in Zuid-Holland.
 • Balans in samenwerking: geen van de deelnemers in het samenwerkingsverband mag meer dan 70% van de subsidie voor zijn rekening nemen.
 • Je mag voor de activiteit nog geen subsidie hebben aangevraagd of ontvangen bij een andere overheid.

De volledige voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen kun je nalezen in de subsidieregeling te vinden op de informatiepagina.

Ook goed om te weten!

 • Je kunt per kalenderjaar 1 keer subsidie ontvangen op grond van dit subsidie-instrument.
 • Weet je nog niet zeker of je in aanmerking komt voor dit instrument, of ben je nog op zoek naar een samenwerkingspartner? Neem contact op met onze Regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter.
 • De MIT-subsidie subsidieert niet 100%. Maximaal 35% van de subsidiabele kosten kunnen worden gesubsidieerd.
 • Er zijn 2 soorten R&D-samenwerkingssubsidies: klein (tenminste €50.000 tot ten hoogste €200.000 subsidie per project) en groot (meer dan €200.000 tot ten hoogste €350.000 subsidie per project).
 • Maximaal 50% van het budget wordt besteed aan MIT-R&D Groot.
 • Bij twijfel over de integriteit van de aanvrager kan de provincie onder de wet Bibob de aanvraag weigeren/intrekken.

Hoe gaat de selectie?

Stap 1: Eerst wordt er gekeken naar de volledigheid van je aanvraag en wordt bepaald of je aanvraag voldoet aan de regeling-technische vereisten.

Stap 2: Je aanvraag wordt vervolgens kwalitatief beoordeeld door een externe, onafhankelijke deskundigencommissie. De deskundigencommissie beoordeelt de aanvragen op de criteria van de regeling. Voor meer informatie over de deskundigencommissie zie het reglement onderaan deze pagina. Voor de subsidieregeling kijk op de pagina Informatie MIT-subsidie.

Stap 3: Daarna wordt je aanvraag vergeleken met de andere ingezonden aanvragen volgens het tender-principe. Naar aanleiding van deze vergelijking wordt je aanvraag gerangschikt.

Stap 4: De rangschikking wordt openbaar gemaakt en je hoort of je subsidie ontvangt.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt