MKB-Deal Boost Your Business OnlineEen initiatief om mkb’ers te inspireren en activeren aan de slag te gaan met de kansen van digitalisering in hun onderneming. Dit is een samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Alphen a/d Rijn, Nieuwkoop, Kaag & Braassem en ondernemersverenigingen Vereniging Alphen a/d Rijn (VOA), Verenigde Ondernemers Nieuwkoop (VON), Ondernemersvereniging Kaag en Braassem (OVKB), Economic Development Board Alphen aan den Rijn (EDBA) en VNO-NCW-west.

Thema’s

  • Digitalisering
  • Toepassing innovatie
  • Toepassing nieuwe kennis

Aanleiding

De wereld verandert in hoog tempo. Het is belangrijk dat het mkb goed vindbaar, zichtbaar en bereikbaar is en blijft voor klanten. Innovatie en digitalisering speelt hierin een grote rol. Regio Rijn- en Veenstreek ondersteunt het mkb door de digitale innovatiekracht van de mkbondernemers te vernieuwen en versterken.

Activiteiten

  • Een centrale website met informatie, video’s en inschrijfmogelijkheden voor masterclasses.
  • Het organiseren van masterclasses rondom digitaliseringsvraagstukken, de mogelijkheden, kansen en handige tools om zelf aan de slag te gaan.
  • Persoonlijke gesprekken worden gevoerd met mkb’ers om de digitaliseringsbehoefte en -knelpunten aan te scherpen. Aan de hand van de vraagstukken van de mkb’ers en sectoren waarin ze opereren worden de masterclasses doorontwikkeld.
  • Een digitaliseringsvoucherregeling, waarmee een mkb’ers concreet aan de slag kunnen met een digitaliseringsvraagstuk in hun onderneming. Met de voucher wordt een deel van de kosten vergoed.

Doel

De volgende gewenste resultaten staan centraal:

  • 1000 ondernemers in de Rijnstreek bereiken en bewust te maken van het belang en mogelijkheden van digitalisering.
  • 125 – 200 mkb’ers nemen deel aan een van de masterclasses.
  • 50 individuele ondernemers gaan met behulp van een digitaliseringsvoucher aan de slag met een concreet digitaliseringsvraagstuk in hun bedrijf.