Snel vast internet - GlasvezelSnelle vaste internetaansluitingen zijn van cruciaal belang voor onze samenleving. Van thuiswerken en zorg op afstand tot aan het eindeloos streamen van series. De snelle vaste (en mobiele) netwerken maken dit mogelijk. De dominante netwerktypen zijn glasvezel, coax (kabel) en DSL (telefoon). De kabel met een maximale snelheid van 1 Gbit/s is nu nog een goed werkende oplossing. Maar glasvezel is de toekomst.

Coördinatie glasvezel

Commerciële aanbieders passen zich aan aan de wensen en eisen van de markt. Zowel in dorpskernen als buitengebieden worden in rap tempo nieuwe glasvezelnetwerken gerealiseerd. Veel gebieden die nu nog niet over snel internet beschikken zijn al wel in scope en bijna dagelijks worden nieuwe gebieden aangesloten. Deze ontwikkelingen vragen ook beleid rondom aanlegvoorwaarden en uitrolcoördinatie.

Documenten

De Connectiviteit Brigade biedt de volgende documenten aan op het gebied van Snel Vast Internet.

  • Notitie stand van zaken snel internet Zuid-Holland

De uitrol van nieuwe (glasvezel) netwerken gaat in rap tempo. Deze notitie geeft een overzicht van de meest recente ontwikkelingen in de markt voor snelle vaste consumenteninternetaansluitingen. Er zijn verschillende edities beschikbaar toegespitst op de regio's Holland Rijnland, Midden-Holland en Drechtsteden.

  • Wegwijzer regierol gemeenten bij uitrol glasvezel

Als er een of meerdere glasvezelaanbieders zijn heeft de gemeente de mogelijkheid om de uitrol van glasvezel te coördineren. De wegwijzer laat zien welke mogelijkheden gemeenten hebben om de beschikbaarheid van glasvezel positief te beïnvloeden. Hierbij wordt rekening gehouden met de kaders van het mededingings- en telecommunicatierecht.

  • Inventarisatie glasvezel op bedrijventerreinen

Voor alle bedrijventerreinen binnen de MRDH is in kaart gebracht welke aanbieders van zakelijk glasvezel aanwezig zijn. Per bedrijventerrein of selectie van terreinen kan een gemeente, bedrijveninvesteringszone (biz) of parkmanagement de beschikbaarheidsdata opvragen bij de Connectiviteit Brigade. Je kunt begeleiding krijgen in het delen van deze informatie met de ondernemers op het terrein.


Contact

Neem voor vragen en aanmelding van je gemeente voor de Connectiviteit Brigade contact op met Tayra Algera: .