MasterclassesDe ontwikkelingen rond bedrijventerreinen gaan snel. Kennisdelen is nodig om de doelstelling van kwaliteitsverbetering te halen. Ook levert het delen van kennis een belangrijke bijdrage aan een optimaal vestigingsklimaat voor het gehele Zuid-Hollandse bedrijfsleven.

Door het organiseren van bijeenkomsten wordt actuele kennis gedeeld met alle relevante partijen die betrokken zijn bij het verbeteren van de kwaliteit en de duurzaamheid van bedrijventerreinen en andere werklocaties in Zuid-Holland. Daarnaast kunnen vraagstukken behandeld worden waar niet direct een antwoord op gegeven kan worden, maar waarvoor de bijeenkomst hét instrument kan zijn om een stap verder te komen. De provincie Zuid-Holland wil aansluiten bij de kennisbehoefte die er onder de partijen leeft en gebruikmaken van de kennis die er in Zuid-Holland en eventueel daarbuiten, beschikbaar is. Tevens bieden we de deelnemers op zo’n bijeenkomst een goede mogelijkheid om te netwerken.

Praat mee via LinkedIn

Praat mee over het programma ‘Kennisdelen om ruimte te maken in onze groep op LinkedIn.


Masterclass 31 maart 2020

Masterclass Bedrijventerreinen provincie Zuid-Holland: Energie (maatregelen) op bedrijventerreinen vindt plaats op dinsdag 31 maart, 16.00 tot 20.00 uur. (LET OP: de masterclass is geannuleerd en er zal een nieuwe datum gekozen worden voor later dit jaar).