Duurzame industrieDe industrie in Zuid-Holland gaat in 2030 bijna de helft minder CO2
produceren. Voor dat doel stappen bedrijven over op schone energie en circulair gebruik van grondstoffen. De huidige infrastructuur en het energiesysteem zijn hier nog niet op berekend. De omslag in de industrie is een kans om innovatie en de ontwikkeling van een toekomstbestendig energiesysteem te versnellen.

De industrie van morgen

De industrie van morgen stoot veel minder CO2uit, gebruikt afval als  grondstof, levert restwarmte, maakt gebruik van schone energie en is een hub voor circulaire grondstoffen en groene waterstof. Als de industrie
in Zuid-Holland deze omslag weet te maken, kan dat voor de hele provincie kansen opleveren als het gaat om werkgelegenheid, export en schone lucht. Onder andere omdat in onze provincie het grootste Haven Industrieel Complex van Europa ligt, met veel energie-intensieve industrie. In het klimaatakkoord is afgesproken dat de CO2- uitstoot van de industrie in 2030 met bijna de helft moet zijn gereduceerd. Dat kan door duurzame energie te gebruiken, door hergebruik van grondstoffen en door meer besparing
en efficiency.

Een belangrijk deel van de opgave uit het Klimaatakkoord om de CO2
uitstoot te reduceren ligt bij de industrie zelf, met name bij de grote, energie intensieve bedrijven. In het klimaatakkoord is afgesproken dat overheden een ondersteunende rol hebben. Het eindbeeld is een emissiearme (weinig uitstoot van schadelijke stoffen) en circulaire industrie in 2050. In Nederland is de energie-intensieve industrie geclusterd in 5 regio’s. Het Klimaatakkoord ziet deze regio’s als proeftuin en versnellingskamer voor doorbraken in nieuwe technologie, CO2-reductie en exportkansen. Het Haven Industrieel Complex (HIC) in Rotterdam is samen met Moerdijk in Noord-Brabant één van deze 5 regio’s. Het HIC heeft veel proces- en petrochemische industrie, een sterk logistiek en maritiem cluster en een relatief hoge concentratie van energie intensieve bedrijven. Die draaien nu nog grotendeels op fossiele grond- en brandstoffen. Verduurzaming
van dit gebied heeft dus een grote impact en urgentie. Daarom draagt de provincie bij aan de verduurzaming van het HIC en zet zich in voor kruisbestuiving met andere regio’s en sectoren. Duurzaamheid is
een belangrijke randvoorwaarde voor de provincie bij het aantrekken van - en investeren in nieuwe bedrijvigheid.

Het energiesysteem van de toekomst

De industrie is een aanjager voor het energiesysteem van de toekomst. De grote, energie-intensieve bedrijven hebben groot belang bij een betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem met voldoende capaciteit. Het energiesysteem is de optelsom van het aanbod van energie, (duurzame warmte en elektriciteit), hoe je energie opslaat en vervoert, (infrastructuur, energiedragers zoals waterstof), hoe je energie gebruikt (de vraag) en welke regels je opstelt (de energiemarkt en governance). Al die verschillende onderdelen zijn in ontwikkeling. Zo is het nu nog een uitdaging om duurzame energie op te slaan. Ook het aanbod van energie wordt diverser. Energie die we niet nodig hebben, willen we terug kunnen geven aan het net. Dat vraagt om nieuwe, slimme en flexibele systemen.

De industrie kan als grote energiegebruiker een actieve bijdrage leveren aan de balancering in het netwerk. De vraag naar elektriciteit neemt toe,
bijvoorbeeld omdat er meer elektrische auto’s komen. Inzicht in al deze ontwikkelingen is nodig om te kunnen schetsen hoe een toekomstbestendig energiesysteem eruit ziet en welke infrastructuur nodig is. Daarnaast is nog heel veel innovatie nodig om specifieke knelpunten op te lossen, zoals de opslag van duurzame energie en het gebruik van nieuwe energiebronnen en besparingsmogelijkheden. Daarom doet de provincie onderzoek naar het energiesysteem voor de toekomst en investeert in innovatieve oplossingen voor de energietransitie.