Inclusieve energietransitieAlle huishoudens krijgen de komende jaren te maken met de overgang naar duurzame energie (energietransitie). Dankzij schone energie hebben we straks een gezondere en veilige leefomgeving, beter geïsoleerde en comfortabelere huizen en produceren we veel van onze eigen energie in Zuid-Holland. Dat is de bedoeling. De weg ernaar toe kost geld en daarom zet de provincie zich ervoor in dat de energietransitie voor iedereen haalbaar en betaalbaar is.

Haalbaar en betaalbaar

Haalbaar betekent dat woningeigenaren en huurders, ook degenen met een kleine beurs, toegang hebben tot financiële middelen om de eigen woning te verduurzamen, energiebesparende maatregelen te nemen en/of te participeren in (collectieve) duurzame energieopwekking. Betaalbaar wil zeggen dat na betaling van de energielasten voldoende inkomen overblijft voor de overige noodzakelijke bestedingen. Alle huishoudens krijgen de komende jaren te maken met de energietransitie: in de omgeving, in de wijk en achter de voordeur. Zonder gerichte inspanningen is het niet vanzelfsprekend dat kosten en baten van de energietransitie gelijk worden verdeeld over verschillende groepen in de samenleving.

De provincie zet zich op 3 manieren in voor een inclusieve energietransitie:

  • We versterken wijkinitiatieven van inwoners en gemeenten
  • We ontwikkelen een netwerk om goede voorbeelden te ontwikkelen en delen, en te leren van verschillende projecten en maatregelen
  • We gaan in een aantal Zuid-Hollandse wijken samen met partners aan de slag om schone energie voor iedereen te realiseren.

Projecten en voorbeelden

Aanpak in 5 Zuid-Hollandse wijken: we zijn in samenwerking met TNO gestart met een lerend netwerk voor gemeenten en hun samenwerkingspartners; leren door te doen staat hierin centraal; de opgedane lessen zullen breder gedeeld worden (in ontwikkeling):