EnergiebesparingEnergiebesparing is een snelle en efficiënte manier om onze CO2 uitstoot terug te dringen. Door bijvoorbeeld isoleren kunnen we heel veel winnen. De vraag naar duurzame energie zal toenemen. Ook daarom is het belangrijk om zoveel mogelijk energie te besparen. Wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken! En bovendien is het ook nog eens goed voor je portemonnee.

Hieronder staan de projecten waar de provincie op dit moment aan werkt. Wil je samen werken met de provincie aan energiebesparing, wil je meedoen aan één van deze projecten of heb je vragen, neem dan contact met ons op via .

Energiebesparing hoog op de agenda

De provincie zet zich in om energiebesparing hoog op de agenda te zetten van bijvoorbeeld Regionale Energie-Strategieën, bij industrie (Cluster Energie Strategie, CES)  en bij sectoren zoals de glastuinbouw. Waar nodig ondersteunt de provincie partijen om kansen en knelpunten aan te pakken.

Energiebesparing in woonwijken

Gemeenten staan voor de uitdaging om wijken te verduurzamen. Energiebesparing en isolatie speelt daarbij een belangrijke rol. De provincie zet onder meer een team ervaren adviseurs in om gemeenten daarbij te ondersteunen en helpt gemeenten bij (Europese) subsidies.
De provincie coördineert daarnaast een programma voor om maatschappelijk vastgoed duurzamer te maken, bijvoorbeeld buurthuizen, verenigingen en scholen en startte samen met TNO in 5 wijken een programma om energie-armoede tegen te gaan, onder meer door energiebesparing.

Op de pagina duurzame warmte voor woonwijken vind je meer informatie.

Energiebesparing voor inwoners

De provincie ondersteunt de volgende projecten:

Energiebesparing voor bedrijven

Voor bedrijven(terreinen) biedt de provincie onder meer subsidies, via de omgevingsdiensten stimuleert de provincie bedrijven om energie te besparen. Ook ondersteunen we een energieloket waar bedrijven informatie kunnen krijgen over verduurzaming.

Innovatie

Met innovatieve oplossingen kunnen we nog meer besparen. De provincie ondersteunt onder andere deze projecten:

Green Village in Delft, fieldlab voor de gebouwde omgeving. Voorbeelden zijn onder meer een energiebesparende glazen ‘schil’  voor woningen uit de jaren ’60 en ’70 en isolatiemateriaal van paddestoelen.

Het programma Energie en Klimaat investeert in innovatieve energie-oplossingen

In het programma Energierijk Den Haag werken we samen met de Rijksoverheid en de Gemeente Den Haag aan verduurzaming van onze eigen panden. De provincie ondersteunde onder meer een pilot waarbij een digital twin gemaakt werd van het provinciehuis. Slimmer meten en real time data zorgen ervoor dat je tot 30% energie kunt besparen.


De ‘digital twin’ van het Provinciehuis; met slimmere gebouwen kunnen we het gebruik van energie tot wel 30% beperken.