SamenwerkenHet innoveren van wegen doet de provincie niet alleen. Het is een wisselwerking van kennisoverdracht tussen de overheid, de maatschappij, de markt en de wetenschap.

Markt

De overheid werkt nauw samen met bedrijven. Bij de start van het project N211 Geeft Energie zijn innovatieve bedrijven en aannemers door de provincie met elkaar in contact gebracht om samen te werken en oplossingen uit te wisselen. De provincie stimuleert samenwerking op gebied van innovatie in het gehele proces: van grondstof tot product. Om de N211 Geeft Energie te realiseren is BAM Infra een samenwerking aangegaan met onder meer Ontwerpbureau Fix, Flexsol Solutions, Easypath, Team FAST en Holland Potgrond.

Maatschappij

Onderwijsinstellingen en bewoners vormen een belangrijke bron van inspiratie voor de provincie. Door de omgeving goed te betrekken bij de ambities die de provincie heeft met de weg, worden mooie oplossingen aangedragen. Samen ontwikkelden we een beeldkwaliteitsplan en werd nagedacht over innovaties. Zo ontwierpen leerlingen van basisschool De Nieuwe Weg zelf de Weg van de Toekomst, terwijl studenten van de Haagse Hogeschool bewegende verlichting hebben ontwikkeld die de snelheid van auto’s reguleert.

Wetenschap

Een samenwerking met de wetenschap is wenselijk voor de onderbouwing en haalbaarheid van innovaties. Onderzoek naar nieuwe duurzame oplossingen kunnen daarnaast een plek krijgen als proeftuininnovaties bij een van de provinciale wegen. Zo helpt de provincie de wetenschap ook weer een stap verder in het ontwikkelen van nieuwe producten. Zo wordt bijvoorbeeld getest of schimmels daadwerkelijk teerhoudend asfalt op grote schaal kunnen afbreken, en of mierenzuur voldoende duurzaam geproduceerd kan worden om te dienen als brandstof voor de generator.

De markt, maatschappij of wetenschap. De samenwerking heeft veel bijzondere en nuttige ideeën en oplossingen opgeleverd. Ze zijn niet allemaal toegepast in de N211. Soms leende de locatie of de omgeving zich er niet voor. Tegelijkertijd werkt de provincie constant aan het verbeteren van haar wegennet. Ook in 2019 en 2020 staat er groot onderhoud bij verschillende wegen op de agenda. Daarom blijven we graag op de hoogte van de nieuwste innovaties en goede ideeën om de doorstroom, veiligheid en duurzaamheid van de weg te verbeteren. Wilt u met ons delen? Neem dan contact op met projectleider Cees Bergen via .