VerbeterenHet groot onderhoud aan de N211 is meer dan het vervangen van het asfalt. De N211 wordt een weg die energie zal opwekken en besparen. Daarnaast worden er diverse maatregelen genomen om de doorstroom en de veiligheid van de weg te verbeteren. Op deze pagina leest u welke verbeteringen de N211 zal krijgen.

Momenteel is er over het gehele traject van de N211 een flinke ruimte tussen de weg en de geleiderail. Deze ruimte kunnen we beter benutten. Daarom wordt de weg verschoven richting het water. Om dit te realiseren zal de vluchtstrook verwijderd worden. Zo ontstaat er meer ruimte tussen de weg en het fietspad.

Betere doorstroming vermindert CO2

De provincie streeft ernaar de doorstroom van het verkeer te optimaliseren. Niet alleen omdat dit fijner is voor de weggebruiker, maar ook omdat dit de CO2 uitstoot verminderd. De huidige breedte van de weg is niet ingericht op een maximale snelheid van 80 km/u. Door de weg te verbreden wordt de weg ook veiliger. De uitritten worden veiliger gemaakt doordat parkeren in de hoeken van de uitritten straks niet meer mogelijk zal zijn.

Vervangen damwand

Een grote ingreep is de vervanging van de damwand. De huidige damwand is aan het einde van zijn levensduur; de ankers zijn kapot en de stabiliteit is niet meer gegarandeerd. De gehele damwand zal daarom vervangen worden en krijgt een kathodische bescherming. Over deze innovatie leest u meer op de webpagina Innoveren. De damwand zal ook een groene uitstraling krijgen. In beugels worden rietkokers geplaatst die plantengroei mogelijk maken die de waterkwaliteit zal verbeteren.

Voetpad

De provincie heeft geconstateerd dat er veel voetgangers zijn die zich verplaatsen tussen het hotel bij de Uithof en ABC Westland. Zij lopen over het fietspad. Om de veiligheid te verbeteren zal er een voetpad komen voor de lintbebouwing langs.

Verbeteren fietspad

Er zitten een aantal scherpe S-bochten in het fietspad ter hoogte van Holland Potgrond. Omdat deze snelheid remmende maartregelen op het fietspad regelmatig tot ongelukken leiden, zullen ze verwijderd worden.

Nieuwe energiezuinige verkeersregelinstallaties

Twee nieuwe verkeersregelinstallaties worden geplaatst bij de Dr. Weitjeslaan en de aansluiting met de N213. De oude installaties zijn aan het einde van hun levensduur. De nieuwe installaties zijn energiezuinig en van moderne materialen gemaakt. Zo krijgen ze een houten portaal. Met de nieuwe technologie in de installaties kunnen de verkeerslichten vanaf de centrale bediend worden. Zo kan de doorstroom worden verbeterd bij drukte.

Lantarenpalen met zonnecellen

Langs het gehele traject wordt de verlichting vervangen. De nieuwe lantarenpalen zijn voorzien van zonnecellen en wekken zo hun eigen energie op. Meer hierover leest u op de webpagina Innoveren.