Informatie over veiligheid
In april 2019 is de provincie Zuid-Holland gestart met het groot onderhoud aan de N470. Het is de eerste weg in Nederland die over de volledige lengte CO2-negatief wordt onderhouden. Dit betekent dat alle uitstoot die bij het onderhoud vrijkomt, wordt gecompenseerd. Denk daarbij aan de uitstoot van wagens en machines en de productie van bouwmaterialen. De aannemer is gevraagd om met maatregelen te komen die de CO2 -uitstoot compenseert. Naast het innovatieve en duurzame karakter van de weg, wordt ook de doorstroming en veiligheidsbeleving naar de laatste inzichten verbeterd.

Veiligheid

Het groot onderhoud aan de N470 biedt de provincie de mogelijkheid om de weg op gebied van veiligheid te onderzoeken en verbeteren. Ondanks dat de weg aan alle voorschriften voldoet, gebeuren er relatief veel ongelukken op de weg en nodigt de weginrichting uit om op de automatische piloot te rijden. Het projectteam van de provincie heeft daarom extra onderzoek laten uitvoeren door Adviesdienst Mens & Veiligheid.

Uit dit onderzoek blijkt dat er sprake is van een optelsom van ongunstige elementen in de weg die het rijgedrag van automobilisten negatief beïnvloeden. De provincie heeft alle haalbare aanbevelingen tot verbetering uit dit rapport overgenomen in de plannen voor het groot onderhoud aan de N470. Een aantal makkelijk uit te voeren aanpassingen zijn al uitgevoerd.

Geplande maatregelen voor de verbetering van de veiligheid van de N470 bestaan onder meer uit het aanpassen van de verkanting van de weg in bochten. De weg ligt schuin, waarbij momenteel de buitenkant lager ligt dan de binnenkant. Daarbij is de weg te smal, waardoor veel automobilisten over de wegmarkering rijden. In het onderhoud aan de N470 wordt de verkanting van de weg omgedraaid (binnenkant lager dan de buitenkant) en de weg iets verbreed. Ook worden de markeringen hersteld zodat het verloop van de weg goed zichtbaar is.

Op enkele plekken langs de weg staan de bewegwijzeringsborden niet centraal in het gezichtsveld. Hierdoor moeten automobilisten hun hoofd draaien om de tekst te kunnen lezen. Zij focussen dus niet meer op de weg. Deze borden worden verplaatst zodat ze meer centraal in het gezichtsveld staan en gemakkelijker te lezen zijn.

Uit onderzoek bleek ook dat er kans is op verwarring over de maximale snelheid die gereden mag worden. Op het nieuwe deel van de N470 wordt het snelheidslimiet niet aangeduid. Het plaatsen van een bord zal deze onduidelijkheid wegnemen. Verwarring ontstond ook op enkele trajectdelen waar de hoeveelheid asfalt naast de weg een tweede rijstrook suggereert. Reflectorpaaltjes die te ver van de rand van de weg staan, dragen hieraan bij. Een doorgetrokken streep en de verplaatsing van reflectorpaaltjes zullen de situatie veiliger maken.

Bij tunnels blijken onveilige situaties te ontstaan doordat in onverlichte situaties een verblinding kan optreden door de koplampen van tegenliggers. De onverlichte tunnels zorgen er bovendien voor dat bestuurders bochten na de tunnel niet zien aankomen. In het onderhoud aan de N470 zal dus ook een lichtplan rondom tunnels worden meegenomen.

Doorstroming

Provincie Zuid-Holland wil de best bereikbare provincie van Nederland zijn. Een goede doorstroming van het verkeer is daarom belangrijk.

De doorstroming is de afgelopen jaren verslechterd door de aanleg van nieuwe wijken in Delfgauw en Pijnacker-Nootdorp. Ook heeft het doortrekken van de A4 naar Vlaardingen invloed gehad op de drukte op de weg, evenals de aanleg van de Oostelijke Randweg en de Komkommerweg in Pijnacker.

De provincie neemt in het groot onderhoud van de N470 een aantal maatregelen om de doorstroming te verbeteren. Zo zal de rotonde bij Ruyven worden omgebouwd tot een kruising met verkeerslichten en wordt een eenduidige indeling gemaakt van alle rotondes. Verkeerslichten worden klaargemaakt voor nieuwe digitale verkeerregelsystemen die verkeersdrukte meten en de verkeerslichten hierop aanpassen. Tot slot worden extra rijbanen aangelegd rondom kruisingen, onder meer bij Voorhofdreef en Kruithuisplein.