Samenwerken
Het innoveren van wegen doet de provincie niet alleen. Zij werkt daarin samen met de aannemer, innovatieve bedrijven en de omgeving.

Zo werd bijvoorbeeld in december 2017 in Pijnacker het eerste geluidsscherm met geïntegreerde zonnecellen in gebruik genomen. Dit scherm is het eerste van een nieuwe generatie geluidsschermen, die standaard ontworpen zijn om geluid te weren en tegelijkertijd energie te leveren. Het 480 meter lange scherm aan de N470 levert energie voor 10 huishoudens op een oppervlak dat anders ongebruikt zou blijven. De gemeente Pijnacker-Nootdorp en provincie Zuid-Holland namen samen het initiatief om bouwbedrijf BAM het duurzame geluidsscherm te laten ontwikkelen.

Een ander voorbeeld is de CityTree van het bedrijf Geen City Solutions; een stukje verticaal groen. In de installatie groeit een tapijt van mossen, varens en korstmossen en zogeheten ‘vaatplanten’ die juist leven op stikstofoxide, ozon en fijnstof. Ze filteren het fijnstof uit de lucht. Zonnepanelen en een regenwater-opvangsysteem regelen het onderhoud. De geïnstalleerde zonnepanelen wekken energie op voor de werking van de CityTree. 1 CityTree heeft het effect van maar liefst 275 stadsbomen. In samenwerking met de gemeente Delft en de gemeente Pijnacker wordt er in april 2018 een CityTree geplaatst. De provincie wil dit innovatieve bedrijf zo een stap verder helpen.