SamenwerkenInnoveren van wegen doet de provincie niet alleen. De provincie werkt in het project van de N470 samen met advies- en ingenieursbureau Tauw, aannemer Boskalis, innovatieve bedrijven, gemeentes en de met omgeving.

Zo werd in december 2017 in Pijnacker het eerste geluidsscherm met geïntegreerde zonnecellen in gebruik genomen (zie foto). De gemeente Pijnacker-Nootdorp en provincie Zuid-Holland namen samen het initiatief om bouwbedrijf BAM het duurzame geluidsscherm te laten ontwikkelen. Dit scherm is het eerste van een nieuwe generatie geluidsschermen, die standaard ontworpen zijn om geluid te weren en tegelijkertijd energie op te wekken. Het 480 meter lange scherm aan de N470 levert energie voor 10 huishoudens op een oppervlak dat anders ongebruikt zou blijven.

City Tree

Een ander voorbeeld is de CityTree van het bedrijf Geen City Solutions; verticaal groene wand met geïntegreerd bankje. In de installatie groeit een tapijt van mossen, varens en korstmossen en zogeheten ‘vaatplanten’, die juist leven op stikstofoxide, ozon en fijnstof. Ze filteren het fijnstof uit de lucht. Zonnepanelen en een regenwater-opvangsysteem regelen het onderhoud. De geïnstalleerde zonnepanelen wekken energie op voor de werking van de CityTree. Eén CityTree heeft het effect van maar liefst 275 stadsbomen. In samenwerking met de gemeente Delft en de gemeente Pijnacker is in april 2018 een CityTree geplaatst bij metrostation Pijnacker Zuid en één op bedrijventerrein Schieoevers. De provincie wil dit innovatieve bedrijf een stap verder helpen.