De WegDe N470 is een belangrijke verbindingsweg tussen de A4, A13 en A12. Het verkeer is hier de laatste jaren drukker geworden, onder meer door de verlenging van de A4 naar Schiedam. Ook door de ontwikkelingen rondom Delft en de bouw van nieuwe woonwijken in Pijnacker en Berkel en Rodenrijs is de verkeersdrukte toegenomen. Daarom zijn maatregelen genomen om de doorstroom van de N470 te verbeteren.

De omgeving langs de N470 is heel divers. Het gebied heeft een grote aantrekkingskracht op innovatieve bedrijven met een internationale uitstraling, maar voert ook door landelijk gebied. De brede bermen zorgen ervoor dat er veel ruimte is om maatregelen op het gebied van energiebesparing en –opwekking te plaatsen.

Traject

De N470 begint bij de A4 op de aansluiting Delft-Zuid. De weg loopt door Delft heen, maar ligt volledig buiten de bebouwde kom. Er is sprake van een stuk autoweg als de weg het Rijn-Schiekanaal oversteekt met de Kruithuisbrug. Vervolgens kruist de N470 de A13 bij de aansluiting TU Delft door middel van een met verkeerslichten geregeld verkeersplein. De N470 versmalt daarna naar een eenbaansweg en komt na het passeren van Delfgauw in een meer open gebied. Ten zuiden van Pijnacker ligt een turboplein waar de N470 de N471 kruist. De N470 loopt dan weer enkele kilometers door open gebied alvorens het de zuidelijke wijken nadert van Zoetermeer. Bij de aansluiting met de A12 bij Zoetermeer eindigt de N470.