Windenergie Maasvlakte 2
Windturbines in het havengebied van Rotterdam dragen bij aan de provinciale ambitie om schone, door onszelf opgewekte energie te stimuleren. In 2020 wil de provincie in totaal 735,5 MW aan windenergie in Zuid-Holland hebben gerealiseerd, waarvan 300 MW in het havengebied. Een belangrijke locatie hiervoor is de buitencontour van de Maasvlakte: die bestaat uit de zachte zeewering (strand) en de harde zeewering (blokkendam).

De tender, dat is de uitnodiging tot inschrijving om het project uit te voeren, voor de harde zeewering wordt door het ministerie van Infrastructuur en Milieu samen met het Rijksvastgoedbedrijf (voorheen Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf) spoedig in de markt gezet. De capaciteit voor het te installeren vermogen op de harde zeewering wordt geschat op circa 30MW. Bij het project wordt rekening gehouden met de veiligheid en stabiliteit van de zeewering, ecologische ruimte, ontwikkeling van havenactiviteiten en recreatiemogelijkheden.

Tevens onderzoekt Rijkswaterstaat momenteel de mogelijkheden om ook op de zachte zeewering (strand) van de Maasvlakte windturbines te realiseren. Gepland vermogen daar is ongeveer 80 MW.

Windenergie in het havengebied Rotterdam

De buitencontour van de Maasvlakte is een belangrijke locatie binnen het havengebied voor het realiseren van ambities op duurzame energie van de provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam en de Rijksoverheid. In het Convenant (Overeenkomst) Realisatie Windenergie in de Rotterdamse haven (2009) staat dat in 2020 minimaal 150 MW aan nieuw windvermogen in openbaar havengebied moet zijn opgesteld. Daarmee komt het totaal vermogen, nieuwe en bestaande turbines samen, in het havengebied dan op 300 MW.


Windturbines havengebied Rotterdam

windenergie-maasvlakte-2

Bekijk de locaties van de windturbines in het havengebied op de website van Port of Rotterdam.

Convenant windenergie Havengebied