WindenergieVerschillende energiebronnen en innovaties zijn nodig om onze energiehuishouding te verduurzamen en ook in de toekomst zeker te zijn van energie. Windenergie levert een belangrijke bijdrage.

Via overeenkomsten met gemeenten of zelfstandig stuurt de provincie op het planologisch mogelijk maken van windlocaties en het verlenen van vergunningen.

Alle provincies hebben met het Rijk afgesproken om gezamenlijk 6.000 megawatt (MW) aan windenergie op land te realiseren in 2020. Het Zuid-Hollandse aandeel is 735,5 MW.

Op deze kaart vindt u informatie over bestaande windparken en nog te ontwikkelen windlocaties in Zuid-Holland. U kunt de kaart beeldvullend bekijken.

Kaart

Visie ruimte en mobiliteit

Afbeelding VRM

Alle documenten van de herziening van de VRM (Visie ruimte en mobiliteit), het Programma Ruimte en de Verordening Ruimte die gaan over windenergie zijn te downloaden.

Windenergie Nieuw Reijerwaard

Afbeelding windmolen

Windenergie Korendijk

Afbeelding windmolen

Windenergie AkzoNobel

Afbeelding windmolen

Windenergie Maasvlakte 2

Afbeelding--bij-Windpark-Maasvlakte

Video over windenergie

Diemolensdraaienookvoorjou

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de provincie via 0704416622. U kunt ook een e-mail sturen naar windenergie@pzh.nl.