Klimaatadaptief bouwen
Sluit u zich aan bij de koplopers?

Nieuwbouwlocaties in Zuid-Holland worden zoveel mogelijk klimaatadaptief gebouwd, zodat ze bestand zijn tegen weersextremen als gevolg van klimaatverandering. Deze ambitie is vastgelegd in het Convenant Klimaatadaptief Bouwen. Dit is ondertekend door onder meer bouwbedrijven, gemeenten, de provincie, waterschappen, maatschappelijke organisaties, financiers en projectontwikkelaars. Bekijk de ledenlijst. Wilt u zich aansluiten? Mail bureau Bloc: .

Kijk ook op www.bouwadaptief.nl. Op initiatief van het convenant klimaatadaptief bouwen is hier praktische informatie gebundeld voor iedereen die met dit onderwerp aan de slag wil.

Waarom klimaatadaptief bouwen?

 • De Deltacommissaris stelde het ook: de woningbouwopgave moet klimaatadaptief worden ingevuld. Klimaatverandering heeft grote impact op onze leefomgeving en het aantal weersextremen neemt toe.
 • Zuid-Holland staat voor een grote bouwopgave – tot 2025 zijn er in de provincie 100.000 nieuwe woningen nodig.

Deze ontwikkelingen maken het van belang dat klimaatadaptief bouwen zo snel mogelijk de nieuwe norm wordt. De Zuid-Hollandse coalitie neemt het voortouw om samen te versnellen, nieuwe ontwerpprincipes en standaarden te ontwikkelen, innovaties te stimuleren en meer proeflocaties mogelijk te maken. Om verder te versnellen wil de coalitie een brede vernieuwing realiseren, van het ombuigen van ‘klassieke aanbestedingen’ tot nieuwe manieren van financiering zoals een klimaathypotheek.

Eisen klimaatadaptief bouwen

Klimaatadaptief bouwen moet leiden tot:

 • minder wateroverlast
 • minder hittestress
 • minder nadelige gevolgen van langdurige droogte en bodemdaling,
 • meer biodiversiteit

De coalitie legt deze principes vast in een programma van eisen voor klimaatadaptief bouwen dat vanaf begin 2019 gehanteerd wordt, plus een witboek met technische en economische mogelijkheden. Bovendien willen de Zuid-Hollandse partners binnen 1,5 jaar een methode opleveren waarmee je kunt bepalen of een bouwproject aan de norm voor klimaatadaptief bouwen voldoet.

Bekijk het convenant Klimaatadaptief bouwen (PDF).

Op 13 september 2019 overhandigden de partners in het convenant het programma van eisen aan de Deltacommissaris en herbevestigden hun commitment om klimaatadaptief te gaan bouwen. Dit is een eerste onderdeel van een bredere aanpak die nog verder wordt ontwikkeld. Vanaf dit moment is het ook voor partijen uit het hele land mogelijk om aan te sluiten. Meer weten: 

Bekijk de afspraken en het programma van eisen.

Vervolgstappen

Vertegenwoordigers van deelnemende partijen aan de coalitie werken de afspraken in het convenant uit, zoals:

 • een beoordelingsinstrument op basis van een stresstest
 • een minimum programma bovenwettelijke biodiversiteit
 • transparante aanbestedingen en meer.

Het is nog mogelijk om u aan te sluiten bij deze werkgroepen.

 • In de regio worden pilotlocaties geïdentificeerd waar klimaatadaptief bouwen toegepast kan worden.
 • Partijen werken samen aan een witboek, waarin de nieuwe principes en aanpak zijn opgenomen.
 • Een kernteam van vertegenwoordigers van waterschappen, gemeenten, bedrijfsleven en de provincie Zuid-Holland regisseert het proces.

Mail Arjan de Wit: voor meer informatie.