Duurzame landbouwDe landbouw in Zuid-Holland staat economisch en ecologisch onder druk. Klimaat, luchtkwaliteit, biodiversiteit en een eerlijke boterham voor de boeren vragen om een andere aanpak. Gezond, duurzaam en betaalbaar eten voor iedereen in Zuid-Holland. Maar ook een landbouw waarbij economie en omgeving in balans zijn, dat is onze ambitie. Provincie Zuid-Holland ondersteunt al enige tijd initiatieven zoals de Voedselfamilies en Groene Cirkels. Nu wil ze vooral inzetten op verbreden en versnellen van verduurzaming voor de hele sector. Dit is verwoord in de Hoofdlijnennotitie Vitale landbouw. Kringlooplandbouw, korte ketens en economische vitaliteit zijn een aantal kernbegrippen in de notitie.

Om dit te bereiken gaan we de samenwerking met Rijksprogramma’s intensiveren. We werken vooral in een gebiedsgerichte aanpak en nodigen u daarvoor uit. Om samen de doelen te verfijnen en de uitwerking vorm te geven gaan we in gesprek in een Sectortafel Landbouw.

Samen aan de slag voor een vitale landbouw!


Uitnodiging Dialoogavonden

Het Gebiedsplatform Alblasserwaard – Vijfheerenlanden  organiseert op woensdag 6 oktober, maandag 11 oktober en woensdag 27 oktober een drietal dialoogavonden rondom het thema 'Voedsel van Hier'.

Vraag subsidie aan

Er is een Subsidieregeling Groen voor maatschappelijke initiatieven in duurzame landbouw.

Zuid-Hollandse Voedselfamilies

duurzame landbouw web

Wilt u meer weten over de community Zuid-Hollandse Voedselfamilies? Ga dan snel naar de website van en word lid van de openbare Facebookgroep.

Voedselfamilies maken werk van transitie in landbouw

Eten maken waar je blij van wordt

In het digitale magazine ‘Eten maken waar je blij van wordt’ leest u waar we nu staan met de Zuid-Hollandse Voedselfamilies en waar we naartoe gaan. Een Voedselfamilies-update, vol voorbeelden van voedselpioniers die nu al werk maken van de transitie in landbouw.

Duurzame landbouw in Zuid-Holland

Oogstweek Duurzame Landbouw

Doelen duurzame landbouw

def proefveld tekeningen ZH AMBITIE-16

De doelen van het duurzame grondgebonden landbouwbeleid:

  • gezond, duurzaam en betaalbaar voedsel voor iedereen;
  • sluiten van kringlopen van grondstoffen;
  • versterken van de regionale voedselketens;
  • versterken van de biodiversiteit in de agrarische bedrijfsvoering;
  • de landbouw sector als sterk economisch cluster op de lange termijn in stand houden.