Duurzame landbouw
De landbouw in Zuid-Holland staat economisch en ecologisch onder druk. Klimaat, luchtkwaliteit, biodiversiteit en een eerlijke boterham voor de boeren vragen om een andere aanpak. Gezond, duurzaam en betaalbaar eten voor iedereen in Zuid-Holland, dat is onze ambitie voor 2036. Om samen de grote sprong naar een sterke, duurzame en toekomstbestendige grondgebonden landbouw te kunnen maken, is het noodzakelijk dat onze landbouw- en voedselketen verandert. Dit vraagt om een vernieuwde aanpak met proeftuinen waarin we samen werken aan duurzame innovaties die er toe doen.

De provincie Zuid-Holland daagt landbouwpioniers uit om te werken aan duurzame innovaties voor de landbouwsector en vraagt om ideeën en projecten. Bent u die duurzame landbouw pionier? Doe dan mee!
We ondersteunen alle koplopers en vernieuwers in de Duurzame Landbouw met het Open Netwerk Voedselinnovatie Zuid-Holland. De ontwikkelde proeftuinen worden ondersteund door een kennisteam en door de community Zuid-Hollandse Voedselfamilies. Heeft u goede ideeën die volgens u voor subsidie in aanmerking komen en/ of aansluiten bij de InnovatieAgenda Duurzame Landbouw? Mail ons dan via . Neem ook al contact op als uw plan nog niet klaar is. Wij helpen u graag.


Vraag subsidie aan

Er is een Subsidieregeling Groen voor maatschappelijke initiatieven in duurzame landbouw.

Zuid-Hollandse Voedselfamilies

duurzame landbouw web

Wilt u meer weten over de community Zuid-Hollandse Voedselfamilies? Ga dan snel naar de website van en word lid van de openbare Facebookgroep.

Voedselfamilies maken werk van transitie in landbouw

Eten maken waar je blij van wordt

In het digitale magazine ‘Eten maken waar je blij van wordt’ leest u waar we nu staan met de Zuid-Hollandse Voedselfamilies en waar we naartoe gaan. Een Voedselfamilies-update, vol voorbeelden van voedselpioniers die nu al werk maken van de transitie in landbouw.

Duurzame landbouw in Zuid-Holland

Oogstweek Duurzame Landbouw

Doelen duurzame landbouw

def proefveld tekeningen ZH AMBITIE-16

De doelen van het duurzame grondgebonden landbouwbeleid:

  • gezond, duurzaam en betaalbaar voedsel voor iedereen;
  • sluiten van kringlopen van grondstoffen;
  • versterken van de regionale voedselketens;
  • versterken van de biodiversiteit in de agrarische bedrijfsvoering;
  • de landbouw sector als sterk economisch cluster op de lange termijn in stand houden.