Buijtenland van Rhoon
Het Buijtenland van Rhoon is onderdeel van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) om naast economie de leefbaarheid in de regio te vergroten.

Het Buijtenland van Rhoon wordt een gebied van 600 hectare voor natuur en recreatie waar natuur, recreatie en landbouw in harmonie samengaan.

Bij het inrichten van het natuur- en recreatiegebied staan lokale bedrijven en bewoners aan de basis.

Aanpak Rhoonse stort

Tussen het Buijtenland van Rhoon en de Rhoonse Grienden ligt de voormalige stortplaats de Rhoonse stort. De locatie ligt tegen het zuidelijk talud van de Zegenpolderse zeedijk en is ongeveer 1200m lang, 40m breed en 5 tot 6m hoog. De vuilstort is van 1960 tot 1968 gebruikt. In samenwerking met de gemeente Albrandswaard, Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde, Waterschap Hollandse Delta en de DCMR neemt de provincie het initiatief om deze stortlocatie aan te pakken en opnieuw in te richten. Geplande start is begin 2018.

Contact

Wilt u contact met ons? Kijk dan op de contactpagina.