Maak uw omgeving groenerHeader_groener

De provincie Zuid-Holland werkt aan een groene en gezonde leefomgeving. Dit kunnen we niet zonder andere overheden, (natuur) organisaties en inwoners. De provincie Zuid-Holland vervult hierin een faciliterende en verbindende rol.

Zelf een groen initiatief?

Voor het ondersteunen van vrijwilligers en groene initiatieven werkt de Provincie Zuid-Holland samen met het programmabureau de Groene Motor. De Groene Motor zorgt voor een overzicht van groeninitiatieven, een cursusprogramma gericht op veilig en deskundig  aan de slag, ondersteuning van initiatieven en de begeleiding van de weidevogelvrijwilligers. Heeft u zelf een groeninitiatief of wilt u als vrijwilliger aan de slag in het groen? Kijk dan eens op de site van de Groene Motor.

Subsidie aanvragen

Zoekt u middelen om aan de slag te gaan met uw groeninitiatief via de Subsidieregeling Groen zijn subsidies mogelijk. Begin 2019 start er een nieuwe subsidieronde. Meer informatie hierover kunt u krijgen tijdens de informatiebijeenkomst op 19 november 2018. Aanmelden kan via .

Crowdfunding

Voor kleinere projecten, zoals het uitbreiden van je buurtuin of het aanleggen van een bijenlint kunt u ook denken aan crowdfunding. Dit kan via het platform Voor je buurt. Daar leest u ook hoe u in aanmerking kunt komen voor een bijdrage van de Provincie Zuid-Holland.

Kinderen de stad uit, de natuur in!

Met het ondersteunen van het programma ‘Groen doet Goed’ zorgen we ervoor dat kinderen uit de stad weer in het groen komen. ‘Groen doet goed’ is een samenwerkingsverband tussen 16 Zuid-Hollandse gemeenten en alle terreinbeherende organisaties in Zuid-Holland. Samen zorgen we ervoor dat kinderen tussen 4 en 12 in de grote steden de natuur binnen en buiten de stad vaker gaan beleven.

Netwerk ‘Groen aan de burger’

Gemeenten ondersteunen hun inwoners om hun tuin, straat en buurt te vergroenen. Diverse gemeenten hebben zich aangesloten bij Operatie Steenbreek, bekend van de slogan ‘Tegel eruit, plant erin’, zoals in dit voorbeeld in Leiden (website Gagoed.nl). Kijk op de site van uw eigen gemeente voor mogelijkheden. De Provincie Zuid-Holland heeft een netwerk ‘Groen aan de burger’ waarin gemeenten van elkaar leren hoe samen te werken met burgerinitiatieven. Wilt u op de hoogte blijven van ‘Groen aan de burger’ bijeenkomsten meld u aan via .


Beeldverslag

Download het beeldverslag evaluatie voucherregeling co-financiering.