Risicokaartheader-risicokaart

De risicokaart is een online kaart met informatie over risico’s in de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan transporten met gevaarlijke stoffen, bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken of de aanwezigheid van een LPG-tankstation. Maar ook plekken waar water tot grote overlast kan leiden staan op de kaart. Ook BRZO-bedrijven worden op de risicokaart weergegeven.

Op de site van de provincie kunt u ook informatie vinden over risico’s rond externe veiligheid en gevaarlijke stoffen. Ook vindt u daar relevante beleidsdocumenten.

Als er toch een calamiteit plaatsvindt, werkt de provincie bij rampenbestrijding samen met veiligheidsregio’s en gemeenten. Veiligheidsregio’s zijn verantwoordelijk voor de brandweerzorg, het organiseren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR). De crisiscommunicatie loopt via de veiligheidsregio’s.